Cantina Sociala

Status: Fundraising

Cantina sociala oferă servicii sociale gratuite persoanelor aflate în situații socio-economice deosebite (persoane aflate în dificultate, vulnerabile, marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială), prin pregătirea și asigurarea unei mese calde zilnice.

Suma:

25 RON

Galantomi:

1

Donatii:

1

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

Cantina Socială a fost înființată în anul 1991 și este unul dintre cele mai vechi programe ale Asociației Caritas București. Ea oferă servicii sociale gratuite persoanelor aflate în situații socio-economice deosebite (persoane aflate în dificultate, vulnerabile, marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială), prin pregătirea și asigurarea unei mese calde zilnice.

Cantina socială este un serviciu social acreditat, în baza legislației specifice, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Numărul de beneficiari și de solicitări este în continuă creștere, la ora actuală beneficiind de aceste servicii un număr de 120 de persoane nevoiașe.

Cantina socială ofera urmatorele servicii beneficiarilor:

- Pregătirea și servirea unei mese calde zilnice (de luni până vineri), hrana distribuindu-se o dată pe zi;

- Distribuirea gratuit, prin serviciul "Masa pe roți", a hranei la domiciliu pentru persoanele/asistații cantinei sociale care sunt dependenți de domiciliu (bolnavi, vârstnici, nedeplasabili).

Cantina Socială are ca scop facilitarea reintegrării/menţinerii beneficiarilor în societate şi/sau în câmpul muncii, prin acoperirea nevoilor de bază pe perioada redobândirii/construirii abilităţilor de viaţă independentă.

Beneficiarii Cantinei Sociale au dreptul la serviciile acesteia pe baza unei cereri,  urmată de efectuarea unei anchete sociale. Periodic, prin vizite la domiciliu ale personalului de specialitate, are loc o reevaluare a beneficiarilor. În anumite cazuri, cum sunt vârstnicii, aceștia beneficiază de servicii pe termen nelimitat.